Posłani w pokoju Chrystusa

"Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie"