Porządek Mszy Świętych

Niedziela: 800, 930, 1100
Poniedziałek-Sobota: 1700 (wg porządku intencji mszalnych)