Ogłoszenia parafialne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  ,  ( 17. IX. 2023 ) 

W tym miesiącu łączymy się z Papieżem w modlitwie :

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 Jako modlitwę w powyższej intencji papieskiej można zaproponować wiernym odmawiany wspólnotowo lub indywidualnie Anioł Pański  ….

 

 

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

 

 

W tym tygodniu w liturgii :

Poniedziałek : ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, patrona Polski, święto

Środa : Świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, męczenników z Korei,

Czwartek : ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY, święto

Sobota : Św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

 

 

1. Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swe go Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na tej najświętszej ofierze.

Pomyślmy, czy umiemy przebaczać, czy przyszliśmy tutaj wolni od nienawiści i pojednani z bliźnimi? Przeprośmy teraz Boga za nasze wi­ny, a otrzymamy od Niego przebaczenie.

2. Bóg zapłać  wszystkim parafianom i osobom zaprzyjaźnionym z naszą parafią, za ofiary na rzecz parafii przelewane na parafialne konto ( 67 1240 3998 1111 0011 0263 1787 ).

3. Dziś dzień pamięci i modlitw za Polaków prześladowanych, zesłanych i pomordowanych na Wschodzie w rocz. napaści Związku Sowieckiego na Polskę 1939 r.

4. Od 17 – 23 IX : Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania.

5. Bóg zapłać za złożone ofiary na WSD.

6. Kolejne terminy oddawania krwi : 17 wrzesień, 17 grudzień 2023.

7. Za tydzień w niedzielę  24 września , spotkanie dzieci i rodziców pierwszokomunijnych po mszy św. o godz. 11.00.

8. Msza św. w Jastrzębiu przy mogile pomordowanych w niedzielę 24 września o godz. 14.00.

9. Osoby , które planują zawrzeć małżeństwo sakramentalne w roku przyszłym , proszone są , aby do końca września zgłosiły się do biura parafialnego w celu omówienia przygotowania do ślubu. Zachęcamy młodych , żeby uczestniczyli w jesiennych terminach Weekendów dla narzeczonych oraz Spotkań dla narzeczonych , również jeśli ślub jest zaplanowany na lato.

 

 

 

Polecamy czasopismo Pielgrzym i W rodzinie.

– Biuro parafialne czynne przed i po każdej mszy św.

– Składamy Najlepsze Życzenia Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia.

– Proszę o segregowanie śmieci na cmentarzu. Dziękuję szczególnie tym którzy zabierają śmieci do domu.

– Zachęcam bardzo gorąco wszystkich chłopców do zostania ministrantami, a dziewczynki do czytania pisma świętego i śpiewania psalmów.

– Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni.

– W naszej  parafialnej toalecie woda i światło wyłączają się automatycznie.

– Proszę o zapoznawanie się z intencjami na stronie internetowej parafii lub w gablotce.

 

Odpust Parafialny w następujących latach przygotowują :

 

2023 –  Sportowa, Wrzosowa, Świerkowa, Leśna i Osiedle Brzozowe

2024 – Lnianek i Mszano

2025 –  Warszawa, Wętfinek

2026 – Wętfie wieś

2027 –  Jędrzejewo,Sławno i wybudowania pod  Wętfie

2028 – Mukrz, Lisiny, Bieszewo, Słępiska i Dębowo

2029 Wyzwolenia, Targowa, Słoneczna i Dworcowa

2030 – Szkolna, Kwiatowa, Jeziorna i Polna

2031 – Kościelna, Długa, Krótka i za torami pod Wętfie

 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA  :

 

SOBOTA 23.09.2023, GODZ. 11.00

ul. Wyzwolenia     :

– Kanthak Katarzyna

– Igras Monika

– Umlauf Karolina

– Jędrusiak Hanna

 

SOBOTA 30.09.2023, GODZ. 11.00

 ul. Wyzwolenia   :

– Pozorska Sylwia

– Polenceusz Katarzyna

– Kocikowska Dorota

– Ziołkowska Joanna

 

SOBOTA 7.10.2023, GODZ. 11.00

ul. 31 Styczeń   :

– Żebrowska Maria

– Ossowska Mirosława

— Blaumann Daria

– Blaumann Hanna

– Rezmer Karolina

 

SOBOTA 14.10.2023, GODZ. 11.00

  ul. 31 Styczeń   :

– Chmielewska Sabina

– Jędrzejewska Anna

– Pałczyńska Irena

– Pałczyńska Malwina

– Leszczyńska Lidia