Ogłoszenia parafialne

  III NIEDZIELA ZWYKŁA  ( 23. I. 2022 )  

W tym miesiącu łączymy się z Papieżem w modlitwie :

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

 Jako modlitwę w powyższej intencji papieskiej można zaproponować wiernym odmawiany wspólnotowo lub indywidualnie Anioł Pański ….

 

 

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Oto słowo Pańskie.

 

 

 W tym tygodniu w liturgii wspominamy :

Poniedziałek : Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Wtorek : NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA, święto

Środa : Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów

Piątek : Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

 

1. Jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. Bóg przypomina nam nieustannie, że ziemia do zamieszkania i wolność są dane człowiekowi po to, aby ciesząc się życiem, czcił swego Boga.

W naszym życiu sprawy kultu, tak wiele razy są spychane na margines ludzkiej egzystencji. Wielu tłumaczy się, że brak czasu na codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., czy praktyki spowiedzi.

Wiemy, że i nasza wierność, w wyniku ludzkiej słabości, wygląda różnie, że czasem tracimy zdolność rozróżniania między dobrem a złem. Dlatego w duchu pokory i z sercem skruszonym stańmy przed Panem, abyśmy podczas tej Eucharystii, nie tylko oddali należny kult Bogu, ale zaprosili Go do naszego życia.

2. Bóg zapłać  wszystkim parafianom i osobom zaprzyjaźnionym z naszą parafią, za ofiary na rzecz parafii przelewane na parafialne konto ( 67 1240 3998 1111 0011 0263 1787 ).

3. W poniedziałek dzień modlitw za dziennikarzy.

4. W środę Dzień Islamu.

5. We czwartek Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

6. Za tydzień w niedzielę 30 stycznia dzieci komunijne przynoszą świece do poświęcenia, na mszę św. o godz. 11.00. Po mszy św. zapraszam wszystkie dzieci na pożegnanie Żłóbka. Zachęcam do przygotowania wiersza, lub kolędy….. Czekają drobne upominki.

 

 

 

 

– Polecamy czasopisma Pielgrzym, Mały Pielgrzym i W rodzinie.

– Biuro parafialne czynne przed i po każdej mszy św.

– Składamy Najlepsze Życzenia Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia.

– Proszę o segregowanie śmieci na cmentarzu. Dziękuję szczególnie tym którzy zabierają śmieci do domu.

– Zachęcam bardzo gorąco wszystkich chłopców do zostania ministrantami, a dziewczynki do czytania pisma świętego i śpiewania psalmów.

– Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni.

– W naszej  parafialnej toalecie woda i światło wyłączają się automatycznie.

– Proszę o zapoznawanie się z intencjami na stronie internetowej parafii lub w gablotce.

 

Odpust Parafialny w następujących latach przygotowują :

 

2021 – Kościelna, Długa, Krótka i za torami pod Wętfie

2022 – 100 lecie parafii – cała parafia

2023 –  Sportowa, Wrzosowa, Świerkowa i Leśna

2024 – Lnianek i Mszano

2025 –  Warszawa, Wętfinek

2026 – Wętfie wieś

2027 –  Jędrzejewo,Sławno i wybudowania pod  Wętfie

2028 – Mukrz, Lisiny, Bieszewo, Słępiska i Dębowo

2029 Wyzwolenia, Targowa, Słoneczna i Dworcowa

2030 – Szkolna, Kwiatowa, Jeziorna i Polna

 

SPRZĄTANIE :

SOBOTA 22.01.2022, GODZ. 11.00

 ul. Jeziorna  :

– Bacia Małgorzata

– Murawska Anna

– Cemka Katarzyna

— Bijak Hanna

— Puchowska Hanna

SOBOTA 29.01.2022, GODZ. 11.00

 ul. Polna  :

– Bilska Małgorzata

– Gerka Dorota

–  Gerka Martyna

— Piotrowska Anita

– Stasiak Natalia

SOBOTA 5.02.2022, GODZ. 11.00

ul. Polna :

– Umlauf Izabela

– Chmurzyńska Beata

– Jędrzejewska Dominika

– Wilk

— Gwizdała Krystyna

SOBOTA 12.02.2022, GODZ. 11.00

ul. Kwiatowa  :

– Marlena Jaje

– Lipkowska Marzena

– Milhausen Iwona 

— Łobocka Elżbieta

— Piotrowska Barbara