Ogłoszenia parafialne

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA   ( 7. VIII. 2022 )  

W tym miesiącu łączymy się z Papieżem w modlitwie :

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

 Jako modlitwę w powyższej intencji papieskiej można zaproponować wiernym odmawiany wspólnotowo lub indywidualnie Anioł Pański ….

 

 

Gotowość na przyjście Pana

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy :

Poniedziałek : Św. Dominika, prezbitera

Wtorek : ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (Edyty Stein), DZIEWICY I MĘCZENNICY, patronki Europy ( od 1999 r.), święto

Środa : ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA, głównego patrona diecezji, uroczystość

Czwartek : Św. Klary, dziewicy

 

 

 

1. Każdego dnia powinniśmy być przygotowani na spotkanie z naszym Przyjacielem – Jezusem Chrystusem, który przez ofiarę na drzewie krzyża obmył każdy ludzki grzech swoją Krwią Przenajświętszą i w ten sposób przygotował nam miejsce na Uczcie w Królestwie Niebieskim.

Przedsmakiem Uczty w Niebieskim Jeruzalem jest Ofiara Eucharystyczna, w której uczestniczymy. Nich nasza wspólna modlitwa na tej Mszy Świętej będzie wspólnym dziękczynieniem Panu Bogu za Ofiarę Jezusa, która przyniosła całej ludzkości zbawienie.

Za brak wiary w naszym codziennym życiu przeprośmy teraz Boga.

 

2. Bóg zapłać  wszystkim parafianom i osobom zaprzyjaźnionym z naszą parafią, za ofiary na rzecz parafii przelewane na parafialne konto ( 67 1240 3998 1111 0011 0263 1787 ).

3. Czas wakacji, urlopów, odpoczynku jest okazją do pogłębiania  relacji z Bogiem przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, celebrowanie niedzieli i spotkania na Eucharystii.

4. W  sobotę  msza św. z nabożeństwem fatimskim i procesją wokół kościoła o godz. 20.00. Proszę o przyniesienie świec.

5. Książka pod tytułem “Sto Lat Parafii Lniano ” jest już w wydruku ( 400 egzemplarzy), koszt książki 50 zł.

6. W sobotę 20 sierpnia po mszy św. o godz. 17.00, odbędzie się Koncert Maryjny z okazji 100 – lecia Naszej Parafii, w wykonaniu Absolwentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zapraszam Serdecznie!!!

 

 

Polecamy czasopismo Pielgrzym i W rodzinie.

– Biuro parafialne czynne przed i po każdej mszy św.

– Składamy Najlepsze Życzenia Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia.

– Proszę o segregowanie śmieci na cmentarzu. Dziękuję szczególnie tym którzy zabierają śmieci do domu.

– Zachęcam bardzo gorąco wszystkich chłopców do zostania ministrantami, a dziewczynki do czytania pisma świętego i śpiewania psalmów.

– Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni.

– W naszej  parafialnej toalecie woda i światło wyłączają się automatycznie.

– Proszę o zapoznawanie się z intencjami na stronie internetowej parafii lub w gablotce.

 

Odpust Parafialny w następujących latach przygotowują :

 

2022 – 100 lecie parafii – cała parafia

2023 –  Sportowa, Wrzosowa, Świerkowa i Leśna

2024 – Lnianek i Mszano

2025 –  Warszawa, Wętfinek

2026 – Wętfie wieś

2027 –  Jędrzejewo,Sławno i wybudowania pod  Wętfie

2028 – Mukrz, Lisiny, Bieszewo, Słępiska i Dębowo

2029 Wyzwolenia, Targowa, Słoneczna i Dworcowa

2030 – Szkolna, Kwiatowa, Jeziorna i Polna

2031 – Kościelna, Długa, Krótka i za torami pod Wętfie

 

SPRZĄTANIE :

 

SOBOTA 6.08.2022, GODZ. 11.00

 ul. Kościelna    :

– Rampalska Maria

– Świtajska Dorota

– Leśnicka Krystyna

– Leśnicka Katarzyna

– Dembek Joanna

SOBOTA 13.08.2022, GODZ. 11.00

ul. Kościelna  :

– Janke Danuta

– Puchowska Ewa

– Emmert Marta

– Szwarc Ewa

— Pik Karolina

SOBOTA 20.08.2022, GODZ. 11.00

ul. Warszawa – Wętfinek  :

– Kulczyk Anna

– Berestko Kamila

– Szopińska Ewa

— Czajka Małgorzata

— Gaca Anna

SOBOTA 27.08.2022, GODZ. 11.00

ul. Warszawa – Wętfinek    :

– Belt Michalina

– Belt Dorota

– Gaca Izabella

– Kulczyk Elzbieta

– Deka Dorota