Ogłoszenia parafialne

  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  ( 10. X. 2021 )  

W tym miesiącu łączymy się z Papieżem w modlitwie :

Módlmy się, aby każdy ochrzczony, był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

 Jako modlitwę w powyższej intencji papieskiej można zaproponować wiernym odmawiany wspólnotowo lub indywidualnie Anioł Pański ….

 

 

Rada dobrowolnego ubóstwa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Koniec krótszej perykopy.

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

 

 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy :

 

Środa : Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Piątek : Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Sobota : Św. Jadwigi Śląskiej

 

 

 

1. Msza Święta sprawowana we wspólnocie Kościoła jest wspaniałą szkołą życia religijnego. W tej szkole sam Chrystus jest Nauczycielem, który dzięki swej miłości ofiaruje się nam każdego dnia podczas Eucharystii. Karmi nas słowem i Chlebem życia, które dają nam siłę potrzebną w pielgrzymce do domu Ojca.

Za to, że w naszym życiu rzadko kierujemy się mądrością Jezusa, otrzymaną w Jego szkole, przeprośmy teraz naszego Ojca, który jest w niebie.

2. Bóg zapłać  wszystkim parafianom i osobom zaprzyjaźnionym z naszą parafią, za ofiary na rzecz parafii przelewane na parafialne konto ( 67 1240 3998 1111 0011 0263 1787 ).

3. Bóg zapłać za złożone ofiary do puszek na rzecz  Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

4. W poniedziałek dzień modlitw za dzieło II Soboru Watykańskiego w rocznicę jego otwarcia ( 1962 ).

5. W środę ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku. Msza św. z procesją do figury o godz. 20.00. Proszę o przyniesienie świec.

6. W sobotę rocznica wyboru papieża ŚW. JANA PAWŁA II ( 1978 ).

7. Bóg zapłać wszystkim którzy przygotowali bierzmowanie w naszej parafii.

 

 

 

 

– Polecamy czasopisma Pielgrzym, Mały Pielgrzym i W rodzinie.

– Biuro parafialne czynne przed i po każdej mszy św.

– Składamy Najlepsze Życzenia Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia.

– Proszę o segregowanie śmieci na cmentarzu. Dziękuję szczególnie tym którzy zabierają śmieci do domu.

– Zachęcam bardzo gorąco wszystkich chłopców do zostania ministrantami, a dziewczynki do czytania pisma świętego i śpiewania psalmów.

– Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni.

– W naszej  parafialnej toalecie woda i światło wyłączają się automatycznie.

– Proszę o zapoznawanie się z intencjami na stronie internetowej parafii lub w gablotce.

 

Odpust Parafialny w następujących latach przygotowują :

 

2021 – Kościelna, Długa, Krótka i za torami pod Wętfie

2022 – 100 lecie parafii – cała parafia

2023 –  Sportowa, Wrzosowa, Świerkowa i Leśna

2024 – Lnianek i Mszano

2025 –  Warszawa, Wętfinek

2026 – Wętfie wieś

2027 –  Jędrzejewo,Sławno i wybudowania pod  Wętfie

2028 – Mukrz, Lisiny, Bieszewo, Słępiska i Dębowo

2029 Wyzwolenia, Targowa, Słoneczna i Dworcowa

2030 – Szkolna, Kwiatowa, Jeziorna i Polna

 

SPRZĄTANIE :

SOBOTA 16.10.2021, GODZ. 11.00

 ul. Targowa   :

– Michałowska Agnieszka

– Szopińska Grażyna

– Mykowska Kamila

— Chmielewska Mirosława

— Dembek Elżbieta

SOBOTA 23.10.2021, GODZ. 11.00

 ul. Targowa :

– Landmesser Ewa

– Murek Grażyna

–  Minikowska Karolina

— Ryszkowska Paula

– Kasprowicz Ewa

— Owczarz Sylwia

SOBOTA 30.10.2021, GODZ. 11.00

ul. Dworcowa  :

– Gackowska Jolanta

– Górka Aurelia

– Gawąd Daria

– Zacharkiewicz Teresa

— Kowalewska Marzena

SOBOTA 6.11.2021, GODZ. 11.00

Dworcowa   :

– Łepek Hanna

– Łepek Katarzyna

– Banaś Bogumiła

— Topolińska Magdalena

— Gwizdała Małgorzata