Wielka Tajemnica Wiary

Ten rok liturgiczny przeżywamy pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”.